Dự án mẫu Hotel 01

Vị trí

Mặt đường Đại lộ Thăng Long

Tổng diện tích

37.500 m2

Quy mô dự án

1500 Căn hộ (Thương mại, dịch vụ, Shophouse,...)

Dự án mẫu Hotel 01

Tập đoàn còn thực hiện quy trình khép kín – khai thác đi đôi với trồng và phát triển nguồn rừng. Doanh nghiệp chú trọng tạo ra cây giống có năng suất cao, liên kết với các lâm trường, và người dân để triển khai trồng, chăm sóc và khai thác nhằm tạo 1 vòng đời sản xuất bền vững.

Tập đoàn còn thực hiện quy trình khép kín – khai thác đi đôi với trồng và phát triển nguồn rừng. Doanh nghiệp chú trọng tạo ra cây giống có năng suất cao, liên kết với các lâm trường, và người dân để triển khai trồng, chăm sóc và khai thác nhằm tạo 1 vòng đời sản xuất bền vững. Tập đoàn còn thực hiện quy trình khép kín – khai thác đi đôi với trồng và phát triển nguồn rừng. Doanh nghiệp chú trọng tạo ra cây giống có năng suất cao, liên kết với các lâm trường, và người dân để triển khai trồng, chăm sóc và khai thác nhằm tạo 1 vòng đời sản xuất bền vững.

Chia sẻ:

Bộ sưu tập ảnh

097.343.6102